Jognyilatkozat / Minőségpolitika

Iskolánkat a hivatalosan levédett NMGR® védjegy különbözteti meg a többi képzőszervtől.   A korszerű oktatásmódszertani megoldások, a közlekedésre nevelés és a minőségi színvonalú gyakorlati oktatás okos kombinációjával azt szeretnénk elérni, hogy minél több megfelelően felkészült vezető kerülhessen ki a közutakra. Meggyőződésünk ugyanis, hogy ezáltal jelentősen javulhat a közlekedés biztonsága.

Közismert tény, hogy komoly gondok vannak a képzés minőségével.
Más szavakkal: a JOGOSÍTVÁNYIPAR viszonylag sok selejtet termel.
Hogy miért, hogyan, és mennyit, arról senki sem beszél! 
 
Kérdés, hogy ez hogyan történhet meg, ha az ország kb. ezer képzőszerve mindenben megfelel a hatályos jogi előírásoknak, és midegyikük a részletesen szabályozott működési feltételek szerint szolgáltat!
(Képzési rendeletet, a képzési rendelet 12 § (a) pontjában hivatkozott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikke)
 
 
A Kormány 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/123/EK IRÁNYELVE
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:HU:PDF
 
Minőségpolitikánk központi eleme, hogy az ügyfelek a szolgáltatás igénybevétele során NÁLUNK nem kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe, vagyis anyagi lehúzásuk - és az ehhez szükséges pszichikai megalázásuk - teljesen kizárt. 
Európa útjait közösen használjuk, így az elhívatott szakemberek összefogása jelentősen segítheti az "ENSZ Cselekvések évtizede a közlekedésbiztonságért 2011-2020” című program sikerét is. 
 
 
 
 
 
 
MINŐSÉG és MEGBÍZHATÓSÁG!